Beautiful Ghanaian Bride, But We Like Her Fashion.